โคมไฟดาวน์ไลท์ DL-03704

ชื่อผลิตภัณฑ์ ( ประกาศ ) :

โคมไฟดาวน์ไลท์ DL-03704

รุ่น :DL-03704

ราคา:  1,500  บาท 

Over 1 :  1,500 บาท  Per Item

ประเภท :อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / หลอดไฟ LED

ลักษณะ:

ผู้ขาย :Bingo

สเปคสินค้า

เอกสาร