เทอร์มินัล บ๊อก 6P 45 A600V

ชื่อผลิตภัณฑ์ ( ประกาศ ) :

เทอร์มินัล บ๊อก 6P 45 A600V

รุ่น :Terminal Block 6P 45 A600V

ราคา:  40  บาท 

Over 1 :  40 บาท  Per Item

ประเภท :อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ / อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

ลักษณะ: เทอร์มินัล บ๊อก ขนาด 6 โพล 45 แอมป์ 600โวล์ ใช้สำหรับ อุปกรณ์เชื่อมต่อจุดไฟฟ้า

ผู้ขาย :UTC TECH

สเปคสินค้า

การจัดส่งสินค้า ลูกค้ารับสินค้าเองที่บริษัท หรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์โดยลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เอกสาร