โคมไฟโซล่าร์ PSHS4200

ชื่อผลิตภัณฑ์ ( ร่าง ) :

โคมไฟโซล่าร์ PSHS4200

รุ่น :PSHS4200 Solar kit

ราคา:  1,600  บาท 

Over 1 :  1,600 บาท  Per Item

ประเภท :อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ / อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

ลักษณะ: โคมไฟโซล่าร์ มีกล่องเก็บพลังงานจากแผงโซล่าร์เซลล์ สำหรับส่องสว่างนานถึง 6 ชั่วโมง สามารถใช้ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือต้องการประหยัดไฟฟ้าในบ้าน หรือไฟฉุกเฉิน

ผู้ขาย :UTC TECH

สเปคสินค้า

การจัดส่งสินค้า ลูกค้ารับสินค้าเองที่บริษัท หรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์โดยลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เอกสาร