ไฟฉายโซล่าร์  1600

ชื่อผลิตภัณฑ์ ( ประกาศ ) :

ไฟฉายโซล่าร์ 1600

รุ่น :Scandle 1600

ราคา:  900  บาท 

Over 1 :  900 บาท  Per Item

ประเภท :อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ / อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

ลักษณะ: ไฟฉายโซล่าร์ มีกล่องเก็บพลังงานจากแผงโซล่าร์เซลล์ สำหรับส่องสว่างนานถึง 6 ชั่วโมง สามารถใช้ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือต้องการประหยัดไฟฟ้าในบ้าน หรือไฟฉุกเฉิน

ผู้ขาย :UTC TECH

สเปคสินค้า

การจัดส่งสินค้า ลูกค้ารับสินค้าเองที่บริษัท หรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์โดยลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เอกสาร